image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế
Lượt xem: 27
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố tại các Công văn số 3159-CV/VPTU ngày 24/5/2022 và Công văn số 3712/UBND-XD5 ngày 01/06/2022 về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp;
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới