image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo Về việc kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 22
Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số /KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Quang Phục về việc kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước trên địa bàn xã Quang Phục năm 2023.
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới