image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn xã Quang Phục
Lượt xem: 31
Trong những năm qua, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Quang Phục đã đi vào nề nếp, người dân đã có ý thức trong việc thu gom rác thải. Tuy nhiên, đời sống sinh hoạt của nhân dân ngày càng được nâng lên, rác thải sinh hoạt phát sinh ngày một nhiều và chưa được phân loại triệt để, lượng rác thải phát sinh trung bình trên địa bàn toàn xã khoảng 8,0 tấn/ngày
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới