image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Quang Phục năm 2023
Lượt xem: 20
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/10/2022 của UBND xã về việc kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân xã Quang Phục về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Quang Phục
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới