image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
phân công cán bộ phụ trách các thôn về công tác tuyển quân năm 2024
Lượt xem: 13
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã;
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới