image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Khám sơ tuyển sức khỏe công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 17
Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ-ĐU ngày 29/9/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quang Phục xây dựng Kế hoạch khám sơ tuyển sức khoẻ công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 như sau: 
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới