image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng Bảo trợ là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Lượt xem: 15
Căn cứ nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của chính phủ quy định chính sách trợ giúp vớ đối tượng BTXH
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới