image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công văn xin ý tham gia Báo cáo kết quả thực các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Quang Phục năm 2023
Lượt xem: 14
Thực hiện Công văn số 2127/UBND-NN ngày16/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc lập hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Trên cơ sở kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, ý kiến tham gia của các ngành phụ trách các tiêu chí, Ủy ban nhân dân xã Quang Phục xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Quang Phục
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới