image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐU ngày 18/10/2023 của Đảng ủy xã Quang Phục về việc xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại địa bàn xã Quang Phục.
Lượt xem: 7
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐU ngày 18/10/2023 của Đảng ủy xã Quang Phục về việc xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại địa bàn xã Quang Phục. Căn cứ Kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022. Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Tiên Lãng về việc Triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn phòng cháy và chữa cháy”, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới