image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Lượt xem: 8
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã về chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024; Căn cứ thực trạng hệ thống công trình thuỷ lợi của xã và nhu cầu nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024; Xét đề nghị của công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp & Môi trường xã. 
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới