image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Quang Phục
Lượt xem: 19
Thực hiện Công văn số 2475/UBND-NN ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới