image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Báo cáo rà soát, thống kê số lượng nhà ở có nhiều căn hộ khép kín cao 02 tầng trở lên; số cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ và số lượng nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất
Lượt xem: 20
Thực hiện Công văn số 2556/UBND-KTHT ngày 04/10/2023 của UBND huyện Tiên Lãng về việc rà soát, thống kê số lượng nhà ở có nhiều căn hộ khép kín cao 02 tầng trở lên; số cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ và số lượng nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, Uỷ ban nhân dân xã Quang Phục đã chỉ đạo rà soát và thống kê số lượng nhà ở có nhiều căn hộ khép kín cao 02 tầng trở lên; số cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ và số lượng nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn quản lý 
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới