image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Báo cáo kết quả thực các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Quang Phục năm 2023
Lượt xem: 42
Thực hiện Công văn số 2127/UBND-NN ngày16/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc lập hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới