image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2023
Lượt xem: 16
Thực hiện Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2023. Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn; Căn cứ tình hình nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023.
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới