image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH tại các điểm chữa cháy công cộng
Lượt xem: 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Quy định về quản lý, bảo quản, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 23/10/2023 của UBND xã Quang Phục về xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại địa bàn xã Quang Phục - Huyện Tiên Lãng; Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND xã Quang Phục về việc Xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại địa bàn xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng .
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới