image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
V/v ban hành Nghị quyết phê duyệt Phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trang tâm xã Quang Phục
Lượt xem: 33
Uỷ ban nhân dân xã Quang Phục trình trước kỳ họp thứ 9 (kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân xã khoá XXIII nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết phê duyệt Phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Quang Phục
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới