image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01- Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa đường thôn Lật Khê và thôn Trung Mai xã Quang Phục
Lượt xem: 88
Phê duyệt E-HSMT gói thầu 01: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa đường thôn Lật Khê và thôn Trung Mai xã Quang Phục, với nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên gói thầu: Gói số 01 - Thi công xây dựng. 2. Tên công trình: Sửa chữa đường thôn Lật Khê và thôn Trung Mai xã Quang Phục. 3. Địa điểm xây dựng: Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 4. Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Quang Phục   5. Tổ chức tư vấn lập E-HSMT: Xưởng Kiến trúc tạo hình 6. Nội dung E-HSMT: Gồm 03 phần, 08 chương, ngoài bìa có xác nhận của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn; (Kèm theo văn bản này là E-HSMT được lập theo mẫu quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới